АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ

Главната поента на правилна монтажа/ демонтажа , оджување и следење на состојбата на лежиштето е да се максимизира времето во кое машината ќе функционира добро, и да се минимизира бројот на прекини. Ова значајно го скратува губењето на времето при работа и цената на одржување.

en_USMacedonian