ЛЕЖИШНИ ЕДИНИЦИ, КУЌИШТА ЗА ЛЕЖИШТА

Y – лежишните единици се состојат од едно Y-лежиште и едно куќиште за Y-лежиште од сиво леано железо,
челичен лим или синтетичка гума.
Куќиштата за лежишта имаат изведба која се базира на модуларен принцип. Заедно со соодветното лежиште тие формираат економични, меѓусебно заменливи лежишни единици кои се составуваат према потребите на нивната примена.

en_USMacedonian