ЛЕЖИШТА

Лежиште е машински дел кој служи за водење на подвижните машински делови (оска,вратило) и пренесува надворешни оптеретувања или сила помеѓу овие делови и оние кои се во релативно движење со нив.

Ви нудиме :
Едноредни топчести лежишта
Дворедни топчести лежишта
Саподесливи топчести лежишта
Цилиндрично валчести лежишта
Буресто валчести лежишта
CARB – лежишта
Конусно валчести лежишта
Аксијални лежишта
Иглести лежишта
Y – лежишта
Линеарни лежишта
Прецизни лежишта
Комбинирани лежишта
Зглобни лежишта и зглобни глави
Седла за притегање и извлекување и др.

en_USMacedonian