СЕМЕРИНЗИ

Семеринзите се осовински прстенести заптивки со цврст надворешен дел и еластичен внатрешен дел
со кој се заптиваат ротирачките елементи.

en_USMacedonian