SKF - Овластен дистрибутер

SKF е глобален лидер во произодство, снабдување и услуги во бизнисот со лежишта, заптивки и системи за подмачкување.

SKF експертизата е изградена на развој, дизајн и производство на производи кои ги задоволуваат барањата на специфичните апликации. SKF нуди арена на иновации - можност клиентите да користат алатки за да истражат, подобрат или да ги преиспитаат перформансите на нивната опрема. Место каде што најмалото прилагодување може да направи голема разлика.

SKF компанијата е основана во 1907 г. како резултат на изумот на самоподесливото топчесто лежиште, кое го конструираше Swen Wingquist. Денес има повеќе од 100 фабрики ширум светот , ефективна дистрибутерска мрежа и развиен e бизнис.

СКФ производи кои ги нудиме :
Лежишта
Лежишни единици и куќишта
Семеринзи и заптивки
Ремени и ременици
Ланци и ланчаници
Маст за лежишта
Алати и иструменти
en_USMacedonian